Ladda hem sverigetaxiappen. Finns på Appstore och Google play. Lätt att använda och kan även kopplas till kontobokningar. Självklart kostnadsfri.

Historia

Den första droskan i Kalmars historia rullade ut på gator och torg i början på 1900-talet. När de första automobilerna kom fanns det två droskägarföreningar i Kalmar, Stortorgets Taxi och Larmtorgets Taxi.

Den 11 november 1948 gick de två föreningarna ihop och bildade Kalmar Droskägareförening. Affärsidén var då att utföra persontransporter från stortorget i Kalmar. Kalmar Droskägareförening bedrevs som en ekonomisk förening fram till den 20 juni 1988 då företaget omstrukturerades till ett aktiebolag. Detta har sin grund i den avreglering som var på gång.

Denna avreglering gjorde att det blev fri konkurrens på marknaden, många aktörer är det som har tillkommit men också försvunnit från Kalmars gator. Taxi Kalmar har nu rullat i ett sekel och har inga planer på att sluta rulla utan vi ser fram emot att ge daglig service året runt till våra kunder i minst ett sekel till.